Klachtenregeling

Wij doen ons best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht u toch ontevreden zijn over bepaalde zaken dan verzoeken wij u dat ons te laten weten, zodat we naar een goede oplossing kunnen zoeken. Indien er geen oplossing naar tevredenheid wordt gevonden, kunt u uw klacht voorleggen aan de Landelijke Klachtencommissie Paramedici 1e lijn. Zie hiervoor de klachten informatiebrief hieronder.

klachten informatiebrief